Ubezpieczenie OC Doradcy Podatkowego
ZAKRES PEŁNY - obejmuje swym zakresem czynności określone w art.2 ust. 1 i 1a ustawy z 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym, z włączeniem odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ponadto za czynności polegające na (dodatkowy zakres ochrony):
  1. występowaniu przed organami administracji publicznej w sprawach obowiązków podatkowych jako pełnomocnik podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1a ustawy z 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym,
  2. występowaniu w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych (art. 41 ust.2 ustawy o doradztwie podatkowym),
  3. świadczeniu usługi doradztwa lub prowadzeniu rozliczenia w zakresie innych zobowiązań publicznoprawnych (art. 31 ust. 3 pkt. 1 i art. 42 ustawy o doradztwie podatkowym),
  4. prowadzeniu działalności szkoleniowej (art. 31 ust. 2 ustawy o doradztwie podatkowym).


powrót