Jesteśmy firmą rodzinną założoną w 1991roku. Oferujemy usługi dla firm prowadzonych w każdej dopuszczalnej formie prawnej - zarówno dla osób prawnych jak i fizycznych.

Biuro Rachunkowe Wiesława Oliwa, którego właścicielką jest Doradca Podatkowy Wiesława Oliwa ( numer wpisu 00457 ) świadczy następujące usługi:
 1. Doradztwo w zakresie:
  • Prawa podatkowego,
  • Prawa pracy,
  • Prawa spółek i działalności gospodarczej,
  • Zarządzania przedsiębiorstwem,
  • Sporządzania biznesplanów oraz wniosków o udzielenie dotacji z Urzędu Pracy,
  • Rejestracji firmy w CEIDG.
 2. Usługi księgowe w zakresie prowadzenia:
  • Ksiąg Rachunkowych,
  • Księgi Przychodów i Rozchodów,
  • Ryczałtu Ewidencjonowanego.
 3. Prowadzenie ewidencji i rozliczeń dla celów podatkowych:
  • ewidencji VAT; wyposażenia; środków trwałych oraz innych wynikających z przepisów.
 4. Sprawozdawczość:
  • sprawozdania dla GUS,
  • deklaracje, informacje i zeznania dla Urzędu Skarbowego,
  • raporty i sprawozdania dla organów spółek.
 5. Obsługa firm w ZUS:
  • wypełnianie dokumentacji zgłoszeniowej,
  • sporządzanie deklaracji oraz raportów rozliczeniowych,
  • comiesięczne raporty dla pracowników RMUA.
 6. Obsługa kadrowa
  • doradztwo przy zatrudnianiu pracowników,
  • sporządzanie umów (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne),
  • prowadzenie akt osobowych, kartotek wynagrodzeń,
  • listy płac.
 7. Rozliczenia roczne osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych.
 8. Wypełnianie wniosków o zwrot podatku VAT za materiały budowlane.
 9. Odbiór dokumentów z siedziby klienta.